Timber by EMSIEN-3 LTD
Video Kuran

Video Kuran

383

Surja Jusuf e kënduar nga Ahmed Abid me titra shqip

405

Surja Fatiha & Bekare e kënduar nga Nasir el-Katami me titra shqip

335

Surja En-Naziat  e kënduar nga Selman Utejbi me titra shqip

316

Surja Ali-Imran  e kënduar nga Muhamed Luhedani me titra shqip

298

Surja Bekare e kënduar nga Ebu Beker Shatri me titra shqip

378

Surja Fatiha e kënduar nga Imam Albani me titra shqip

946

Surja Kehf me titra shqip

353

Surja Fatiha nga disa recitues të Kuranit

343

Surja Duha e kënduar nga Meshari Rashid me titra shqip

335

Surja Kijame e kënduar nga Mensur az-Zahrani me titra shqip