Një shpjegim shumë i thjesht dhe i mire detajuar nga Imam Sulejmani Ruhejli që me siguri do të ju ndihmoj nëse jeni të sprovuar me vesvese.