Ku duhet mbajtur shikimi gjatë namazit? (Kuiz)

Ku duhet mbajtur shikimi gjate namazit islamshqipcom